Behandelgebieden

Binnen de logopedie zijn er verschillende behandelingen mogelijk. Denk hierbij aan behandelgebieden als spraak, taal, stem of ademhaling. Heeft u bijvoorbeeld een probleem met het duidelijk uitspreken van bepaalde klanken? Dan kan de logopedist u hierbij helpen. Hieronder een lijst met welke problemen de logopedist onderzoekt en behandelt.

Afwijkende mondgewoonten

 • Speengebruik / duim,- vingerzuigen
 • Open mondgedrag en mondademen
 • Slappe of juist gespannen mondspieren
 • Verkeerde tongpositie in rust
 • Afwijkend slikken en kauwen
 • Klachten aan het kauwstelsel (gnathologie)

Adem en Stem

 • Foutieve spreekademhaling
 • Gespannen of verkeerde stemgeving
 • Heesheid, schorheid en wegvallen stem
 • Keelklachten of vermoeidheid bij (intensief) stemgebruik
 • Gevoel van brok/slijm in de keel, problemen met slikken
 • Chronische hoestklachten
 • Hyperventilatie
 • MFL manuele facilitatie van de larynx

Gehoor

 • Liplezen / spraakafzien
 • Hoortraining (bij Cochleair Implantaat)

Taal

 • Vertraagde of verstoorde taalontwikkeling (problemen met het begrijpen en uiten van taal)
 • Problemen met communiceren bij contactstoornissen zoals bijvoorbeeld autisme
 • Lees- en spellingsproblemen
 • Taalproblemen bij meertaligheid

Spraak

Onvoldoende verstaanbaarheid als gevolg van:

 • Articulatiestoornissen (klanken kunnen niet worden gemaakt, worden weggelaten, verkeerd uitgesproken of vervangen door andere klanken)
 • Niet vloeiend spreken; broddelen en stotteren
 • Schisis
 • Nasaliteit
 • Articulatieproblemen ten gevolge van neurologische aandoeningen als MS, ALS etc.

ONZE CLIËNTEN VERTELLEN

 • "Mijn grip op mijn klachten is veel meer geworden dan ik voor mogelijk hield."
 • "Ik ben blij dat ik mijn eigen stem weer terug heb!"

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?