De praktijk

Logopediepraktijk ’t Weeshuis is een allround praktijk. Dit betekent dat u voor de meeste logopedische problemen in ’t Weeshuis terecht kunt voor behandeling.

In de loop van de tijd is binnen de praktijk specialistische ervaring opgedaan in:

 • behandeling van jonge kinderen (spraak- en taalproblemen),
 • behandeling van articulatiestoornissen bij schisis,
 • adem- en stemtherapie (ook MFL = manuele facilitatie van de larynx),
 • behandeling van lees- en spellingsproblemen,
 • oro-myofunctionele therapie (OMFT = Het behandelen van afwijkende mondgewoontes, zoals: open mond gedrag, slappe mondspieren, afwijkende tongpositie in rust, afwijkend slikken en (pijn)klachten aan het kauwstelsel (gnathologie),
 • behandeling van spraak-taalproblemen bij mensen met een stoornis in het autismespectrum.

Tot ziens in ’t Weeshuis!

ONZE CLIËNTEN VERTELLEN

 • "Prettige samenwerking. Het voelde goed om hier te zijn!"
 • "Fijne persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook voor de ouder."
 • "Licht en opgewekt van aanpak, dat maakt het aangenaam om er te zijn."
 • "Fijn dat je met verschillende soorten oefeningen komt en bekijkt of deze bij mij passen."
 • "Goede, concrete oefeningen voor thuis waar je niet omheen kunt."

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?