Goed om te weten

Identificatieplicht

Als u medische zorg nodig heeft, moet u een geldig legitimatiebewijs kunnen laten zien aan de zorgverlener. De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. U wordt dan ook gevraagd een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar de eerste afspraak. Meer informatie hierover is te vinden via de website www.rijksoverheid.nl.

AVG

NVLF AVG-PROOF

Privacyverklaring (op basis van de Algemene Verordering Gegevensbescherming 2016/679)

Logopediepraktijk ’t Weeshuis gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Logopediepraktijk ’t Weeshuis deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Logopediepraktijk ’t Weeshuis bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Logopediepraktijk ’t Weeshuis houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Logopediepraktijk ’t Weeshuis vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Logopediepraktijk ’t Weeshuis informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens.Logopediepraktijk ’t Weeshuis informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Logopediepraktijk ’t Weeshuis informeert cliënten indien Logopediepraktijk ’t Weeshuis bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.

Cliënttevredenheidsonderzoek

Bij beëindiging van de therapie krijgt u een uitnodiging om deel te nemen aan een cliënttevredenheidsonderzoek. U wordt hiervoor via e-mail benaderd door het bedrijf Mediquest, een onafhankelijke organisatie. Met behulp van uw mening kunnen wij de zorg die we aanbieden verbeteren. De onderzoeksgegevens worden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Klachtenregeling

Wij doen er alles aan om goede zorg te verlenen. Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn over de aangeboden zorg, dan is het belangrijk dat te bespreken met uw behandelend logopedist. Als de logopedist niet weet dat u niet tevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Komt u er samen niet uit, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici via de website www.klachtenloketparamedici.nl. Logopediepraktijk ’t Weeshuis is hierbij aangesloten.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Het kan zijn dat wij te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de meldcode en stappenplan Logopedie en Kindermishandeling en Huiselijk geweld opgesteld door de NVLF. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. De meldcode beschrijft in stappen wat de logopedist moet doen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld.

ONZE CLIËNTEN VERTELLEN

  • "Mijn grip op mijn klachten is veel meer geworden dan ik voor mogelijk hield."
  • "Ik ben blij dat ik mijn eigen stem weer terug heb!"
  • "Heel prettig in de communicatie, duidelijk, belangstellend, betrokken."
  • "Prettige samenwerking. Het voelde goed om hier te zijn!"
  • "Fijne persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook voor de ouder."
  • "Ik ben blij dat ik er bewust mee bezig ben gegaan. De oefeningen hebben zin gehad!"
  • "Mijn kind heeft meer vertrouwen in het eigen kunnen gekregen."
  • "Licht en opgewekt van aanpak, dat maakt het aangenaam om er te zijn."
  • "Fijn dat je met verschillende soorten oefeningen komt en bekijkt of deze bij mij passen."
  • "Goede, concrete oefeningen voor thuis waar je niet omheen kunt."

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?