Werkwijze

Aanmelden

Voor meer informatie zie kop ‘contact en aanmelden’.

Intake, onderzoek en behandeling

De eerste afspraak bestaat uit een intake gesprek met de logopedist waarin uw klacht wordt verhelderd.  Ook ontvangt u een behandelovereenkomst. Hierin staan de afspraken die gemaakt worden omtrent de behandeling en de wijze van vergoeding. Na de intake volgt logopedisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken en de logopedist zal advies geven over het vervolg. Indien nodig wordt gestart met logopedische therapie. De behandelfrequentie en duur van de therapie is van verschillende factoren afhankelijk en zal met u worden besproken. We evalueren de gestelde behandeldoelen en de voortgang van de therapie regelmatig met u. Een behandeling duurt 5 tot 25 minuten, gevolgd door 5 minuten administratie en afronding. Ouders van kinderen die logopedie krijgen, worden intensief bij de behandeling betrokken. In het kader van de behandeling van kinderen werken wij nauw samen met andere betrokkenen zoals pedagogisch medewerkers, leerkrachten en eventueel andere hulpverleners om de logopedische doelen te kunnen bereiken. Bij beëindiging van de therapie vragen wij u deel te nemen aan een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek door Mediquest.

Continuïteit van de behandelingen

Als praktijk doen wij ons best om zo veel als mogelijk continuïteit te bieden. Toch kan het voorkomen dat de behandeling niet doorgaat, bijvoorbeeld omdat uw logopedist ziek is, een nascholing volgt of andere verplichtingen heeft. In overleg met u bekijken we of de afspraak op een ander tijdstip kan plaatsvinden. Indien mogelijk en gewenst wordt de behandeling overgenomen door een collega-logopedist. Mocht het onverhoopt zo zijn dat er geen ander tijdstip kan worden gevonden of geen vervanging mogelijk is, krijgt u oefeningen en tips/adviezen mee zodat u tot de volgende afspraak thuis kunt oefenen.

ONZE CLIËNTEN VERTELLEN

  • "Mijn grip op mijn klachten is veel meer geworden dan ik voor mogelijk hield."
  • "Prettige samenwerking. Het voelde goed om hier te zijn!"
  • "Fijne persoonlijke aandacht voor het kind, maar ook voor de ouder."
  • "Ik ben blij dat ik er bewust mee bezig ben gegaan. De oefeningen hebben zin gehad!"
  • "Mijn kind heeft meer vertrouwen in het eigen kunnen gekregen."
  • "Fijn dat je met verschillende soorten oefeningen komt en bekijkt of deze bij mij passen."
  • "Goede, concrete oefeningen voor thuis waar je niet omheen kunt."

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden?